Самостоятелен монитор за откриване на радиация в околното пространство

SPIR DETECT е нова концепция за защита на зони или критични обекти от радиологично замърсяване, като проникване на специални ядрени материали (SNM) или устройства разпръскващи радиация (RDD).

Въз основа на мрежа от чувствителни гама / неутронни детектори, които могат да бъдат мобилни, постоянно или временно инсталирани, системата разполага с дискретно и централизирано наблюдение на точките на достъп, вътре в сгради или извън тях.

SPIR DETECT е идеалното решение за проверка на хора или багаж по летища, гари и чувствителни места по време на специални събития (например спортни или културни мероприятия).